Duurzaam Onderhoud

Duurzaam Onderhoud is ontwikkelaar van een nieuwe methode voor het aanbesteden van schilderwerk en bouwkundig onderhoud.

Deze nieuwe methode biedt de zekerheid vooraf dat u

  • voor minimale kosten
  • voor een termijn zo lang u wilt

een gebouw krijgt

  • met een optimale onderhoudsstaat

 

“Of onderhoud met zekerheid zal bijdragen aan de kwaliteit van uw gebouw is alleen afhankelijk van de kwaliteit van de afspraken die u overeenkomt met uw onderhoudsbedrijf.”

 

DuOn®-keur  =  een kwaliteitskeurmerk voor overeengekomen afspraken

 

     Bij DuOn®-keur geldt:

Verantwoordelijkheid is helder verdeeld:

alle verantwoordelijkheid wordt enkel gedragen door het onderhoudsbedrijf

Controle is optimaal geregeld:

een belanghebbend collega-onderhoudsbedrijf controleert

Continuïteit is gegarandeerd:

zelfs bij faillissement is de continuïteit van de overeenkomst gewaarborgd

 

WELKOM IN DE WERELD VAN DUURZAAM ONDERHOUD

Duurzaam Onderhoud 100KB

ontwikkelaar van

2010-02-01 logo keurmerk definitief

 lees verder